Skip to content
鼓励作者:欢迎打赏犒劳

第三方支付

支付FM

https://www.zhifux.com/#pricing

需要挂机监控安卓APP

XueliPay

https://xuelipay.com/api_document.jsp

需要挂机监控安卓APP

虎皮椒支付

https://www.xunhupay.com/

文档:https://www.zanglikun.com/2235.html

H5支付

https://h5zhifu.com/

payjs支付

https://payjs.cn/

目前已经不支持新用户注册了

云免签

https://www.yunmianqian.com/

和上面的H5支付应该是一套系统,开户都需要支付98元的费用

xorpay

https://xorpay.com/

开通费用100元

上次更新:

如有转载或 CV 的请标注本站原文地址